/ 2 نظر / 70 بازدید
يــــاس

در سلام بر تو دست را بر سینه می گذاریم تا قلب از جایش کنده نشود!!! علی لاری زاده

يــــاس

در سلام بر تو دست را بر سینه می گذاریم تا قلب از جایش کنده نشود!!! علی لاری زاده