/ 2 نظر / 101 بازدید
يــــاس

در سلام بر تو دست را بر سینه می گذاریم تا قلب از جایش کنده نشود!!! علی لاری زاده

يــــاس

در سلام بر تو دست را بر سینه می گذاریم تا قلب از جایش کنده نشود!!! علی لاری زاده